Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Plan prac inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na 2022 rok

25 maja 2022
Czytaj więcej o: Plan prac inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na 2022 rok

Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie, po zaciągnięciu w dniu 20 grudnia 2021 r., opinii komisji konkursowej, z dniem 01. 01. 2022 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie, powierzył funkcję Z-cy Dyrektora ds. Medycznych GOZ w Smykowie Pani Joannie Augustyniak -Podgórskiej lekarzowi POZ w GOZ w Smykowie.

Dyrektor
GOZ w Smykowie

4 lutego 2022
Czytaj więcej o: Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

24 listopada 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

20 października 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

10 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie

Komunikat

K O M U N I K A T

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie przekaże nieodpłatnie

 

organizacji pożytku publicznego niżej wymienione środki trwałe :

 

  1. Sofa Luccy o nr inwentarzowym SOC/013/1/1 szt. 1

  1. Ławostół o nr inwentarzowym SOC/013/1/5 szt. 1

  2. Fotele Luccv o nr inwentarzowym SOC/013/1/2 szt. 2

 

Warunkiem przekazania w/wym. środków trwałych będzie:

 

    • prowadzenie przez organizację pożytku publicznego działalności na terenie Gminy Smyków,

    • wskazanie co do sposobu zagospodarowania w/wym. środków,

    • data wniosku o przekazanie.

 

Termin składania wniosków do 26 lutego do godz 14;00.

 

 

Komisja Likwidacyjna

G O Z w Smykowie

22 lutego 2021
Czytaj więcej o: Komunikat