Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie